Formació per a empreses a Barcelona que vulguin millorar resultats, fomentar un clima laboral òptim i estar capacitades per afrontar reptes actuals. Sessions individuals de coaching laboral.

Cursos i Tallers de Formació

Talleres Espacio Impulso, formación de organizaciones

GESTIÓ DE L'ESTRÈS

Ofereix eines que minimitzen l'estrès laboral. Augmenta la capacitat de gestionar-lo correctament reduint errors, conflictes i desgast.

Taller Liderazgo de equipos de Espacio Impulso

LIDERATGE D'EQUIPS

Atorga habilitats transversals de lideratge que fomenten el treball col·lectiu. Elimina friccions i resistències que limiten els resultats.

Talleres Espacio Impulso, mejorar comunicación

MILLORAR LA COMUNICACIÓ

Fomenta diàlegs que creen cooperació i milloren resultats. Minimitza els malentesos, les divisions i les emocions tòxiques dins l'empresa.

Talleres Espacio Impulso, mejorar autoliderazgo

AUTOLIDERATGE LABORAL

Atorga habilitats i crea una visió proactiva que augmenta la motivació personal en el treball. Promou la recerca de l'excel·lència professional.

Bàsicament ajudem a les organitzacions

petites i mitjanes a

acciones que frenan potencial y resultado en el trabajo

Identificar pràctiques o dinàmiques que limiten el seu potencial i frenen resultats

Gestion de equipos en Espacio Impulso

Enfortir competències i eines que els facin ser més eficients

Promover un mejor ambiente de trabajo gracias a Espacio Impulso

Promoure un ambient de treball dinàmic, sa i en constant aprenentatge

mejorar habilidades gracias a Espacio Impulso

Adquirir habilitats que millorin el "factor humà" de l'organització

SESSIONS DE COACHING LABORAL
També oferim sessions individuals que ajuden a optimitzar l'acompliment, a implementar millores amb agilitat i a eliminar dificultats.

Alguns dels nostres clients

Zurich logo, cliente de Espacio Impulso, coaching empresas
difusion logo, cliente de Espacio Impulso, talleres empresas
pharmore logo, cliente de Espacio Impulso, formación empresas
randstad logo, cliente de Espacio Impulso, Crecimiento profesional
helloART logo, cliente de Espacio Impulso, Coaching laboral
Aperam logo, cliente de Espacio Impulso, gestión equipos
SCHNELLECKE logo, cliente de Espacio Impulso, coaching equipos
TheMoodProject logo, cliente de Espacio Impulso

Espacio Impulso és una xarxa de consultors i formadors que ajuden a les empreses a enfortir competències, superar limitacions i millorar el "factor humà". La xarxa, coordinada per Aldo Barragán, compta amb especialistes en RRHH, coachs, psicòlegs i formadors com Victor Russo, Elena Iborra, Gustavo Lopez.

Vols tenir més recursos per a promoure un ambient de treball sa i eficaç?

Et comparteixo els meus coneixements i eines per superar obstacles i millorar les teves habilitats

TOP