Xerrades i Tallers de Formació per a Empreses

Talleres Espacio Impulso, formación de organizaciones

PRÀCTICS

Tallers basats en principis del coaching que fomenten un aprenentatge pràctic i personalitzat, que facilita la seva integració.

Talleres Espacio Impulso, formación de organizaciones

VARIATS

Programes d'aprenentatge sobres les competències clau que augmenten l'acompliment i milloren molt el clima laboral.

Talleres Espacio Impulso, formación de organizaciones

VERSÀTILS

Activitats formatives també ideals per dinamitzar esdeveniments empresarials com convencions, trobades especials, etc.

Tallers inclosos

En què ens poden ajudar els tallers?

Talleres Espacio Impulso, formación de organizaciones

GESTIÓ DE L'ESTRÈS LABORAL

Una adequada formació anti-estrès ajuda als col·laboradors d'una empresa a:

 • Tenir una actitud proactiva a l'hora de solucionar o minimitzar l'estrès de la feina.
 • Reconèixer les accions que realitzen tot i ser contraproduents per al seu benestar i acompliment.
 • Augmentar la seva resiliència per travessar els moments de més càrrega i tensió laboral.
 • Aprendre a gestionar la seva energia a la feina amb major assertivitat i equilibri personal.
 • Potenciar la millor aportació que cada persona pugui donar a l'entorn i al clima laboral col·lectiu.
 • Reduir els conflictes interpersonals que afecten els resultats i desmotiven el compromís.

Taller Liderazgo de equipos de Espacio Impulso

TALLER INTEGRAL DE LIDERATGE D'EQUIPS

Un curs de lideratge empresarial facilita els següents avantatges per als participants:

 • Augmentar la consciència dels seus punts forts i febles com a líders per actuar en conseqüència.
 • Incorporar al seu pensament les claus del coaching per enriquir les habilitats i la visió.
 • Saber liderar l'equip segons la fase que travessa i poder-lo portar a un major grau de maduració.
 • Millorar la seva comunicació a l'hora de donar feedback i instruccions al seu entorn.
 • Aprendre a dirigir processos participatius de recerca de noves idees i de solucions.
 • Tenir eines per solucionar conflictes d'equip amb empatia, comprensió i encert.

Talleres Espacio Impulso, mejorar comunicación

TALLER PER A MILLORAR COMUNICACIÓ I RELACIONS

Un curs d'habilitats comunicatives i interpersonals permet als participants:

 • Aprendre a donar i rebre feedback d'una forma clara que eviti malentesos i conflictes.
 • Saber conduir converses delicades o complexes de forma propera, resolutiva i respectuosa.
 • Superar accions o hàbits personals contraproduents que dificulten el contacte amb els altres.
 • Aprendre intel·ligència emocional i competències emocionals per crear una organització empàtica.
 • Crear ponts de diàleg que possibilitin la creació de sinergies, noves idees o millores contínues.
 • Reconèixer la diversitat de valors i talents que cada persona aporta a l'equip per utilitzar-los.

Talleres Espacio Impulso, mejorar autoliderazgo

AUTOLIDERATGE I INICIATIVA PROFESSIONAL

Una formació que empodera als col·laboradors en la seva iniciativa i compromís permet:

 • Reconèixer accions o hàbits contraproduents per a superar-los amb accions concretes.
 • Identificar les creences o sentiments limitants que boicotegen les iniciatives pròpies.
 • Ser resolutiu en enfrontar problemes laborals o canvis inesperats sense caure en la queixa.
 • Consolidar la capacitat de prioritzar l'acció adequada en cada moment i circumstància.
 • Gestionar amb responsabilitat la seva energia física, emocional i mental per donar el millor de si.
 • Tenir una visió clara d'allò que està o no està a les seves mans per a créixer professionalment.

Ens posem al teu costat per trobar la formació que doni resposta a les necessitats de la teva organització

TOP